Upphämtningsplats: Korsningen Björnholma. Busshållplats finns.
Länk Google Maps: https://www.google.com/maps/