Upphämtningsplats: Vänster svängen som går mot hamnen i Fiskö. Se bild.
Länk Google Maps: https://www.google.com/maps/