Kommunen kör alla dagar utom lördagar.
Kollektivtrafiken är gratis skjutsar från avgående och ankommande färjor (Torsholma färjfäste & Åva färjfäste) till och från Brändö.

Skjutsar måste alltid bokas senast klockan 21.00 kvällen innan.

OBS!
Resorna är endast till eller från färjfästena.

Välj färjavgång om du ska resa från Brändö.
FÄRJAVGÅNG
Välj färjankomst om du ska resa till Brändö.
FÄRJANKOMST