Upphämtningsplats: Se bild.
Länk Google Maps: https://www.google.com/maps/